MU Hoàng Đạo | TEST: 05/05 - OPEN: 07/05

CÁC LOẠI THƯƠNG - SPEAR TRONG MU ONLINE

Thương - Spear


Giáo Ánh Sáng
Light Spear

Giáo
Spear

Thương
Dragon Lance

Đinh Ba
Great Trident

Xà Giáo
Serpent Spear

Giáo Hai Lưỡi
Double Poleaxe

Kích
Halberd

Kích Hai Đầu
Berdish

Lưỡi Hái
Great Scythe

Lưỡi Hái Tử Thần
Bill of Balrog

Đại Long Đao
Dragon Spear
 

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 528] 05-05-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 393] 05-05-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 406] 05-05-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 514] 05-05-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 468] 05-05-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 327] 05-05-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 421] 05-05-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 348] 05-05-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 377] 05-05-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 375] 05-05-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 352] 05-05-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 344] 05-05-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 378] 05-05-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 902] 05-05-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 357] 05-05-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 358] 05-05-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 962] 05-05-2023
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1033] 05-05-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 860] 05-05-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 956] 05-05-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 998] 05-05-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1403] 05-05-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 899] 05-05-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 868] 05-05-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 889] 05-05-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 490] 05-05-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 508] 05-05-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 538] 05-05-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 561] 05-05-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 482] 05-05-2023
  Xem tất cả các bản tin