MU Hoàng Đạo | TEST: 17/08 - OPEN: 19/08

HƯỚNG DẪN ÉP DÒNG TÍM 380

Giới thiệu

- Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
- Những vật phẩm cấp độ 380:

Đao Hồng Long

Explosion Blade

Đao Quyền Năng

Bone Blade

Gậy Thần Ma

Grand Viper Staff

Gậy Huyết Vũ

Red Wing Staff

Cung Thái Bình

Sylph Wind Bow

Quyền Trượng Thái Dương

Solei Scepter

Bộ Quyền Năng

Dragon Knight Set

Bộ Thái Bình

Sylphid Ray Set

Bộ Thần Ma

Venom Mist Set

Bộ Hồng Long

Volcano Set

Bộ Thái Dương

Sunlight Set

Bộ Thạch Anh

Aura Set

Bộ Bạch Long

Soul Phoenix Set

   

 

Phương pháp thực hiện

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180:100).

- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

- Nguyên liệu:

  • + Item 380 c